Netwerken

 

Met 9 professionals uit uiteenlopende vakgebieden is het team van BuurSchap.nu compleet. Met een schat aan expertise kunnen we vanaf nu vernieuwend aan de slag.

 

De eerste stappen zijn gezet. Onze woonvorm BuurSchap is positief ontvangen door de overheid. En de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het eerste haalbaarheidsonderzoek.

  

het team is compleet

Artikel%20%20Meer%20ruimte%20om%20anders

 

Krijgt Hollands Kroon de primeur voor een eigentijds BuurSchap?

 

Die kans is reëel. Na een aantal jaren hard werken aan de ontwikkeling van ons eigentijds kleinschalig BuurSchap kregen we in de gemeente Hollands Kroon de handen op elkaar. En niet alleen vonden we in Hollands Kroon een goede partner die met belangstelling kijkt naar deze nieuwe woonvorm.

 

Van de RVO volgde als snel de toekenning van een subsidie om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

 

de primeur

Drie generaties

 

Te lezen op een website van het ministerie van VWS.

  

Fijn wonen in je eigen woon- en leefomgeving, met goede buren en informele zorg om je heen.

  

In het nieuwe woonconcept BuurSchap.nu vormen de bewoners een collectief en staan hun wensen centraal bij de ontwikkeling van de woningen en woonomgeving. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht met behulp van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

  

nieuw woonconcept ....