Partners
ondersteunen BuurSchap

Een BuurSchap kan niet zonder ondersteuning van partners. Ondersteuning is nodig bij het zoeken naar een geschikte locatie, bij het samenbrengen van geïnteresseerden om een BuurSchap te gaan vormen, bij de planontwikkeling, bij de realisatie en vanaf het moment dat er in de BuurSchap wordt gewoond.

Willen jullie ook bijdragen aan een BuurSchap?

neem dan contact met ons op

Partners

Gemeenten: Samen met BuurSchap bouwen aan fijn wonen

Gemeenten: Samen met BuurSchap bouwen aan fijn wonen

Bij elk initiatief om een BuurSchap op een bepaalde plaats te gaan realiseren, is de gemeente waar het BuurSchap gaat komen vanaf de eerste dag een belangrijke partner.

Eenmaal gerealiseerd is de BuurSchap in die gemeente immers een blijvende woonvorm. Daarom hebben de gemeente en de bewoners van de BuurSchap er beiden belang bij om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden.

lees verder

Bedrijven: Voeg waarde toe aan BuurSchap

Bedrijven: Voeg waarde toe aan BuurSchap

Het palet aan bedrijven dat van betekenis kan zijn voor een BuurSchap is breed en kleurrijk. Soms is er incidentele betrokkenheid, maar evengoed kan er sprake zijn van een langdurige samenwerking.

Wij zijn op zoek naar ondernemingen die gedurende de planontwikkelingsfase en de realisatie van een BuurSchap met ons mee willen denken over oplossingen die een BuurSchap nodig heeft. Het mag vervolgens niet bij meedenken blijven. Juist het in de praktijk brengen van de gekozen oplossingen gaat pas echt van toegevoegde waarde zijn voor een BuurSchap.

Wij laten ons graag overtuigen wat de meerwaarde van jouw bedrijf voor een BuurSchap kan zijn. 

Natuurlijk hoort daar een aantrekkelijk verdienmodel bij. Maar ook een investering in een samenwerking vinden wij vanzelfsprekend. Vaak zal dat betekenen dat er kosten voor de baten gaan.

contact opnemen

Overige partners: Denk mee met BuurSchap

Overige partners: Denk mee met BuurSchap

Ook organisaties zoals stichtingen en verenigingen kunnen een BuurSchap of zijn bewoners professioneel ondersteunen. Dat geldt ook wanneer een stichting of vereniging voornamelijk of uitsluitend met vrijwilligers werkt. ​Want ook vrijwilligers kunnen professionals zijn die beschikken over veel knowhow.

Wil jij met jouw stichting of vereniging een BuurSchap professioneel ondersteunen, dan gaan wij graag met je in gesprek.

contact opnemen

Wij willen als gemeente vernieuwend en innovatief bouwen. Een BuurSchap biedt ons concrete kansen om deze ambitie te realiseren.

buurschap

Bijdragen aan een BuurSchap?

Binnenkort krijgt de eerste BuurSchap van BuurSchap.nu vorm. Hiervoor zijn we in gesprek met verschillende gemeenten, bedrijven en overige partners. Maar we zijn altijd geïnteresseerd in interessante partners op voor ons bekend, maar ook mogelijk nog onbekend, terrein. 

Herken je jullie organisatie in BuurSchap? Sluit een van onze onderdelen aan bij wat jullie in huis hebben? Neem dan contact op om van gedachten te wisselen en te ontdekken of jullie kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een BuurSchap. 

neem nu contact met ons op