Krijgt Hollands Kroon de primeur?

Krijgt Hollands Kroon de primeur voor een eigentijds BuurSchap? Die kans is reëel.
Na een aantal jaren hard werken aan de ontwikkeling van ons eigentijds kleinschalig BuurSchap kregen we in de gemeente Hollands Kroon de handen op elkaar. En niet alleen vonden we in Hollands Kroon een goede partner die met belangstelling kijkt naar deze nieuwe woonvorm. Van de RVO volgde al snel de toekenning van een subsidie om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Krijgt Hollands Kroon de primeur voor een eigentijds BuurSchap?

Die kans is reëel. Na een aantal jaren hard werken aan de ontwikkeling van ons eigentijds kleinschalig BuurSchap kregen we in de gemeente Hollands Kroon de handen op elkaar. En niet alleen vonden we in Hollands Kroon een goede partner die met belangstelling kijkt naar deze nieuwe woonvorm. Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) volgde als snel de toekenning van een subsidie om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Hollands Kroon wil vernieuwend en innovatief bouwen

‘Meer ruimte om anders te wonen’ kopt het Noordhollands Dagblad in november 2019. ‘Er is een groeiende behoefte aan levensloopbestendige woningen. Maar er wordt nog altijd weinig gerealiseerd op dit gebied’, aldus Mike Deutekom, de schrijver van het artikel. ‘Daardoor ontstaat een groot tekort aan woningen die zowel voor huidige als toekomstige woonbehoeftes geschikt zijn.’

Een haalbaarheidsonderzoek naar de woonvorm BuurSchap

De nieuwe woonvorm BuurSchap van BuurSchap.nu dicht het gat dat ontstaat. Met woningen en een woonomgeving waarin nabuurschap centraal staat, sluit een BuurSchap uitermate goed aan bij huidige en toekomstige woonbehoeftes. Daardoor is deze woonvorm een antwoord op de woonvraag van een grote groep mensen waarvoor nu nog onvoldoende wordt gebouwd.’ Gemeente Hollands Kroon heeft om die reden veel interesse in de potentie van een BuurSchap en laat in de komende tijd een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Wat zijn de vragen in het onderzoek?

Het haalbaarheidsonderzoek in Hollands Kroon voert BuurSchap.nu samen met de gemeente uit. De RVO heeft het concept BuurSchap positief ontvangen en een subsidie verstrekt voor zo’n onderzoek. Zelf schrijft de RVO op zijn website dat het huidige aanbod en de bouw van bepaalde type woningen voor bepaalde groepen mensen nog sterk achterblijft bij de vraag. Het haalbaarheidsonderzoek in Hollands Kroon zal zich onder andere op die vraag richten. Is er voldoende vraag en uiteindelijk ook animo van mensen uit de doelgroep om een opstap te maken naar de volgende fase van planontwikkeling?

wil je reageren op dit nieuws? stuur ons jouw reactie