BuurSchap.nu een vernieuwend woonconcept...

In het nieuwe woonconcept BuurSchap.nu vormen de bewoners een collectief en staan hun wensen centraal bij de ontwikkeling van de woningen en woonomgeving. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht met behulp van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Het ideaal is fijn wonen in je eigen woon- en leefomgeving.

Lees het artikel 'Nieuw woonconcept stelt wensen bewoners centraal' op de website Programma Langer Thuis van het ministerie van VWS.