De BuurSchap
win-win voor elke gemeente

Een BuurSchap betekent winst voor een gemeente. Die winst zit besloten in het goede nabuurschap waaraan de bewoners van een BuurSchap daadwerkelijk vormgeven.

Die winst vloeit niet alleen naar de bewoners en de directe buren van de BuurSchap. Het is ook winst voor elke gemeente die deze woonvorm binnen haar gemeentegrenzen heeft.

De BuurSchap
Het oude woonhof in een nieuwe jas

Het oude woonhof in een nieuwe jas

Bewoners van een BuurSchap creëren het woonhof van vroeger, maar dan in een moderne jas. In dat moderne woonhof staat goed nabuurschap voorop. Niet alleen om dat zelf te beleven, maar ook om dat zelf actief te realiseren.

De meerwaarde van een BuurSchap

Goed nabuurschap zit ingebakken in de woonvorm BuurSchap. Het zit in de ziel van elke BuurWoning, het BuurAtelier en de BuurHof (de individuele woning, de gemeenschappelijke ruimte en de openbare ruimte) en biedt gemeenten een aantrekkelijke meerwaarde. Die meerwaarde kent een harde en een zachte kant.

Harde kant

 • toekomstbestendig wonen

 • duurzaamheid in bouwen

 • minder bouwmassa

 • duurzame mobiliteit

 • collectieve nutsvoorzieningen

 • betaalbaar wonen

 • zorgneutraal

Zachte kant

 • sterke sociale cohesie

 • meer welzijn en veiligheid

 • vitale en gezonde gemeenschap

 • vanzelfsprekende mantelzorg

 • minder eenzaamheid

 • sterke participatiesamenleving

 • een actieve gemeenschap

Een BuurSchap geeft vorm aan de participatiesamenleving. Onder andere door nabuurschap, mantelzorg en minder sociale eenzaamheid.

Nabuurschap

Samen delen, iets voor een ander betekenen: in een BuurSchap krijg je het met de paplepel ingegoten. En jong geleerd is oud gedaan.

Nabuurschap

Beter een goede buur

De harde kant van de meerwaarde zit in de ontwikkeling, inrichting en het beheer van de BuurWoning, het BuurAtelier en de BuurHof.

De zachte kant van de meerwaarde wordt gerealiseerd door de invulling van beter een goede buur. Dat gebeurt op twee manieren:

 • Doordat toekomstige bewoners van een BuurSchap in het hele proces de ruimte krijgen om met elkaar buren in de BuurSchap te worden. In het bijzonder door elkaar als buren in een BuurWoning te kiezen.

 • Doordat alle toekomstige bewoners de principiële keus maken voor de woonvorm BuurSchap. Daardoor is er al vanaf de start een verbondenheid met andere BuurSchap-bewoners.

Architectuur en openbare ruimte

‘Beter een goede buur’ wordt in een BuurSchap vertaald naar de architectuur van de woningen en naar de landschappelijke en stedenbouwkundige invulling. Daarbij heeft de openbare ruimte, de BuurHof, bij de ontwikkeling van het ontwerp twee essentiële vertrekpunten:

 1. De inrichting van de openbare ruimte in een BuurSchap dient positief en enthousiasmerend bij te dragen aan het groeten en ontmoeten van de medebewoners van de BuurSchap en van de bewoners van aangrenzende buurten.
 2. De inrichting van de openbare ruimte dient uit te nodigen om er alleen of samen actief bezig te zijn. 

​Belangrijk is ook de positieve invloed op de omgeving. Die wordt mede gerealiseerd doordat een BuurSchap een open karakter heeft. Een BuurSchap is namelijk ook toegankelijk voor omwonenden om er bewoners van de BuurSchap te ontmoeten en er samen actief bezig te zijn. Dat kan in de buitenruimte, maar ook in de gemeenschappelijke activiteitenruimte, het BuurAtelier, dat zich in de BuurSchap bevindt. De organisatie van activiteiten in dat BuurAtelier ligt bij het bewonersplatform.

De ontwikkeling van een BuurSchap

Bezien vanuit een klassiek vastgoedproject is de totstandkoming van een BuurSchap te kenmerken als een integrale gebiedsontwikkeling van ca. 1 tot 2 ha in een SPO (semi CPO) proces. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn daarbij belangrijke pijlers. De ‘stenen’ zijn volledig afgestemd op de bewoners en het samen delen van openbare ruimten. Dat vergt minder bouwmassa en draagt op dit punt bij aan duurzaamheid. De projectaanpak in combinatie met de genoemde pijlers levert een vitale leefomgeving op. Die omgeving heeft een significante meerwaarde voor de bewoners en de buren van de BuurSchap.

De inbreng van de toekomstige bewoners

De toekomstige bewoners spelen een grote rol bij de totstandkoming van de BuurSchap. Zij zijn vanaf het begin nadrukkelijk betrokken bij het proces van planontwikkeling, realisatie en exploitatie (beheer en onderhoud). Hierin is niet de TCO (total cost of ownership) maar de TVO (total value of ownership) richtinggevend. De toekomstige bewoners worden bij hun rol ondersteund door de professionals van BuurSchap.nu. Bij het uiteindelijke beheer en onderhoud van de BuurSchap ligt de regie voor wat betreft de BuurHof en het BuurAtelier volledig bij het BuurPlatform. Op dit vlak wordt de gemeente voor zeer lange tijd ontzorgd.

De nieuwe woonvorm voor nu en later!

De BuurSchap is voor een brede groep mensen toegankelijk, van de starter tot en met de 70-plusser. Voor elke doelgroep heeft deze woonvorm aantrekkelijke kenmerken en iedereen is welkom. De diversiteit in  bewoners draagt bij aan een dynamische en stimulerende woonomgeving. In een BuurSchap wonen, is voor een grote groep betaalbaar en kan variëren van sociale huur en koop tot en met middenklasse huur en koop. Bij voorkeur gaat een BuurCoöperatie voorzien in de verhuur van de huurwoningen en het BuurAtelier. Deze woonvorm geeft handen en voeten aan een participatiesamenleving. In de BuurSchap worden nabuurschap, mantelzorg, invulling van een gezonde leefstijl en minder sociale eenzaamheid daadwerkelijk door de bewoners ingevuld. De nieuwe woonvorm van BuurSchap.nu, met een sociaal en vitaal ingesteld buurschap, vormt een inclusieve woongemeenschap. Hierin vindt 'langer zelfstandig wonen' van nature een weg.

buurschap

Is een BuurSchap ook een kans voor jullie gemeente?

Zijn er aantrekkelijke raakvlakken met jullie gemeente? 

Wacht niet langer en neem nu contact met ons op. We gaan graag met jullie in gesprek om te verkennen waar elkaars kansen liggen.

ja, neem contact met mij op