SEMI-CPO: zonder rompslomp samen aan een nieuwe woongemeenschap werken

De bouw en ontwikkeling van woningen in veel nieuwe woongemeenschappen kent vaak een ander traject dan we gewend zijn in de traditionele woningbouw. Traditioneel begint het bij de stedenbouwkundige invulling van de locatie en de stenen. Maar tegenwoordig zien we steeds meer projecten waarin de toekomstige bewoners het vertrekpunt zijn. Eerst wordt een groep gevormd van doorgaans redelijk gelijkgestemden. Mensen met ideeën en dromen over de manier waarop ze zelf en samen met buurtgenoten willen wonen. Pas daarna start de ontwikkeling en bouw van de woningen en de woonomgeving. Van de mens naar de stenen is het uitgangspunt.

Van de mens naar de stenen

Bij deze aanpak bepalen mensen in grote lijnen zelf hoe ze straks zullen wonen. Maar niet alleen dat. Ze hebben ook invloed op de vraag welke mensen er in hun directe omgeving komen wonen. Soms bepalen ze zelfs wie hun buren zijn. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn er inmiddels volop in Nederland. Bekend zijn Knarrenhof met projecten in heel Nederland, De Getijden in Nijmegen, De Oosterburen in Den Bosch, Ecowijk Mandora in Houten, Vriendenerf in Olst en BuurSchap.nu dat volop in ontwikkeling is. Naast belangrijke verschillen in de ontwikkeling en uitvoering, hebben deze projecten onderling ook allerlei overeenkomsten. Een belangrijke overeenkomst is dat er altijd sprake is van een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

 

CPO versus SEMI-CPO

In zijn zuivere vorm is CPO een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Dat betekent dat ze veel inbreng en invloed hebben bij de ontwikkeling van hun huizen en woonomgeving. Maar deze vorm van betrokkenheid, inbreng en invloed brengt wel veel rompslomp met zich mee. CPO vraagt namelijk ook veel kennis over bouwen, gebiedsontwikkeling en planprocedures. En altijd is een adem van vele jaren nodig. Je ziet dan ook een opmars van projecten in SEMI-CPO vorm. In die vorm hebben de toekomstige bewoners nog steeds veel eigen inbreng en invloed bij tal van keuzes die gemaakt moeten worden over gemeenschappelijke zaken zoals bijvoorbeeld het ontwerp en de inrichting van de gemeenschappelijk buitenruimte (de tuin) en het gemeenschappelijke binnenverblijf. Maar er wordt ze ook veel werk uit handen genomen doordat ze vanuit de organisatie uitgebreid en degelijk gefaciliteerd worden. Onder andere op het gebied van architectuur, planprocedures (wet- en regelgeving), bouwtechnieken en juridische en financiële kwesties.

 

De aanpak van BuurSchap.nu

Ook BuurSchap.nu onderscheidt zich met SEMI-CPO. Maar wij gaan verder dan ondersteuning bij het bouwen van de woningen en de ontwikkeling, aanleg en inrichting van de gemeenschappelijke openbare ruimte. Ook op andere terreinen bieden wij ondersteuning. Bijvoorbeeld bij onderhandelingen met leveranciers van energie en water. Of bij het maken van afspraken met leveranciers van deelgoederen zoals e-bikes, e-auto's en allerlei apparatuur voor binnen- en buitentoepassingen. En is een BuurSchap eenmaal gerealiseerd, dan blijven wij ondersteunen bij de exploitatie ervan.

Wil je meer weten? Ga dan naar de pagina met veel gestelde vragen.

Is een BuurSchap iets mij? Doe de BuurSchap WoonTest en ontdek hoe goed het bij jou past.

BuurSchap.nu ontwikkelt en realiseert samen met de toekomstige bewoners BuurSchappen onder het motto “Beter een goede buur dan een verre vriend”. Kenmerkend voor een BuurSchap is dat de toekomstige bewoners zelf kunnen kiezen wie straks hun directe buren zijn. Centraal staat “elkaars goede buren zijn”, iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. Daarnaast is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl, duurzaamheid, veiligheid en een groene vitale leefomgeving.

meld je aan als je graag in contact wil blijven over BuurSchap

Terug naar blogs

naar boven