De buurschap is terug van nooit weggeweest

Hoe het als woord precies werd uitgesproken in vroeger tijden valt niet meer te achterhalen. Maar een feit is dat het woord buurschap al in de middeleeuwen in het oosten en noorden van Nederland werd gebruikt.

De buurschap vormde daar de kleinste territoriale rechtskring van de middeleeuwse samenleving. Zo’n buurschap bestond uit eigenaren van onroerend goed dat lag binnen een klein afgebakend gebied. Deze eigenaren hadden zich verenigd in een coöperatie, een organisatievorm die ook nu weer heel populair is. Binnen de buurschap werden de gemeenschappelijke belangen behartigd door de vergadering van eigenaren. Die eigenaren hoefden niet zelf in de buurschap te wonen, maar deden dat vaak wel. Ze waren buren en hadden er belang bij om het gebuurlijk te houden ofwel om als goede buren met elkaar om te gaan.

De buurschap is nog springlevend

Anno 2020 staat de buurschap weer volop in de belangstelling. Meer nog dan naar een bestuursvorm verwijst buurschap nu vooral naar de samenwerking en het samenleven van buren die bewust voor elkaar gekozen hebben. Uitdrukkingen als ‘een goede buurschap onderhouden’ en ‘beter een goede buur dan een verre vriend’, verwijzen rechtstreeks naar de onderlinge betrekkingen. Het is vooral in die betekenis dat nieuwe initiatieven een vorm geven aan de moderne buurschap.

Belangrijke thema’s in de buurschap anno 2020

Leven met gelijkgestemden, meedoen, samen dingen organiseren, betekenisvol zijn, gezond leven en elkaar een helpende hand bieden zijn belangrijke thema’s in de buurschap anno nu. Net als het gezamenlijk keuzes maken en verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het onderhoud van de eigen leefomgeving. Die invulling van buurschap bevordert een thuisgevoel dat verder reikt dan je thuis en comfortabel voelen in de eigen woning. Het is je thuis voelen in een leefomgeving waarin het fijner, veiliger en gezonder wonen is. Een omgeving waarin je bovendien lang zelfstandig kunt blijven wonen.

BuurSchap.nu geeft concreet invulling aan wonen in een buurschap

BuurSchap.nu is een initiatief dat zo’n nieuwe invulling geeft aan de aloude buurschap. Met oog voor zaken als leefstijl, persoonlijke ontwikkeling, ontmoeten en verbinden in de woonomgeving. Maar ook met inbreng van vernieuwende elementen. Uniek en vernieuwend aan BuurSchap.nu is bijvoorbeeld de BuurWoning met individuele wooneenheden voor zelfstandige huishoudens, maar ook met een ruimte voor gezamenlijk gebruik. Bijvoorbeeld een gemeenschappelijke keuken, hobbyruimte of een speelkamer voor kinderen. BuurSchap.nu kent ook een gemeenschappelijke groene buitenruimte, het BuurHof. Dit is een fijne plek om anderen te ontmoeten. Deze ruimte is ook geschikt voor bijvoorbeeld een gemeenschappelijke moestuin of het plaatsen van flexfietsen. Uniek is ook het BuurAtelier als vast onderdeel van BuurSchap.nu. Dit BuurAtelier is een multifunctionele ruimte in het BuurHof die uiteenlopende functies kan hebben. Van flexwerkplekken voor de bewoners in het buurschap van BuurSchap.nu tot exposities en activiteiten. Dit BuurAtelier is bovendien ook toegankelijk voor mensen en organisaties van buiten BuurSchap.nu. Zo wordt het ontstaan van verbindingen met de omgeving rondom het buurschap nog meer bevorderd.

Beter een goed buur dan een verre vriend!

Door de vernieuwende aanpak is BuurSchap.nu een community waarin mensen, met behoud van privacy en individuele keuzevrijheid, concreet invulling kunnen geven aan samenwonen en -leven in een modern buurschap. Daarbij is wat voor de middeleeuwer al een uitgemaakte zaak was ook anno 2020 nog steeds vanzelfsprekend: beter een goed buur dan een verre vriend! Meer weten over dit bijzondere initiatief? Kijk dan bij BuurSchap.nu.

doe nu de BuurSchap WoonTest om te weten of het iets voor jou is

Terug naar blogs

naar boven