networking Group

professionele partners steunen het nieuwe woonconcept

Een BuurSchap kan niet zonder ondersteuning van professionals. Die is nodig bij het zoeken naar een geschikte locatie, bij het samenbrengen van geïnteresseerden om een BuurSchap te gaan vormen, bij de planontwikkeling en realisatie en vanaf het moment dat er in de BuurSchap wordt gewoond.

Al die verschillende aspecten vragen om ondersteuning door professionals vanuit verschillende sectoren. Te weten gemeenten, bedrijven en overige organisaties. Die sectoren vullen elkaar integraal aan en hebben tegelijk ieder een specifieke rol en betekenis in de professionele ondersteuning. We zoomen daar nader op in.

gemeenten

Bij elk initiatief om een BuurSchap op een bepaalde plaats te gaan realiseren, is de betreffende gemeente vanaf de eerste dag een belangrijke partner.

Eenmaal gerealiseerd is de BuurSchap in die gemeente immers een blijvende woonvorm. Daarom hebben de gemeente en de bewoners van de BuurSchap er beiden belang bij om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden.

 

bedrijven

Het palet aan bedrijven dat van betekenis kan zijn voor een BuurSchap is breed en kleurrijk. Soms is er incidentele betrokkenheid, maar evengoed kan er sprake zijn van een langdurige samenwerking. 

Wij zijn op zoek naar ondernemingen die gedurende de planontwikkelingsfase en de realisatie van een BuurSchap met ons mee willen denken over oplossingen die een BuurSchap nodig heeft. Het mag vervolgens niet bij meedenken blijven. Juist het in de praktijk brengen van de gekozen oplossingen gaat pas echt van toegevoegde waarde zijn voor een BuurSchap. Wij laten ons graag overtuigen wat de meerwaarde van jouw bedrijf voor een BuurSchap kan zijn. 

Natuurlijk hoort daar een aantrekkelijk verdienmodel bij. Maar ook een investering in de samenwerking vinden wij vanzelfsprekend. Vaak zal dat betekenen dat de kosten voor de baten gaan.

overige organisaties

Ook organisaties zoals stichtingen en verenigingen kunnen een BuurSchap of zijn bewoners professioneel ondersteunen. Dat geldt ook wanneer een stichting of vereniging voornamelijk of uitsluitend met vrijwilligers werkt. Want ook vrijwilligers kunnen professionals zijn die beschikken over veel knowhow. Wil jij met jouw stichting of vereniging een BuurSchap professioneel ondersteunen, dan gaan wij graag met je in gesprek.

 
 

kom met ons in gesprek!

De ondersteuning van een BuurSchap of zijn bewoners kan voor veel professionals interessant zijn. De medewerkers van BuurSchap.nu staan op hun beurt open voor een samenwerking met elke partij die van betekenis kan zijn voor een BuurSchap of zijn bewoners. Zullen we samen verkennen wat de raakvlakken en meerwaarde van een samenwerking zijn?